PENG Modellen

Ett av resultaten av en PENG-analys är ett diagram över intäkter och besparingar samt relaterade kostnader för genomförandet. Differensen mellan vänster och höger stapel utgör nettonyttan, det vill säga den plus- eller minusnytta som förändringen antas generera.

NYTTOSTAPELN

Nyttorna enligt PENG-modellen kan delas i tre områden

DIREKT NYTTA – GRÖN

Exempel kan vara lägre kostnader till följd av sänkta lönekostnader då en process blir effektivare.

INDIREKT NYTTA – GUL


Exempel kan vara minskade kostnader för rekrytering på grund av nöjdare medarbetare, eller ökade intäkter som ett resultat av bättre kundservice.

SVÅRVÄRDERAD NYTTA – RÖD

Exempel kan vara förbättrad image som följer av investeringar i miljöförbättrande åtgärder.

KOSTNADSSTAPELN

KOSTNAD FÖR NYTTA – BLÅ

Kostnaderna för analyserad satsning eller förändring

Rulla till toppen