Ställ dig dessa frågor

Kan du svara?

 • Hur stor är nyttan?
 • Vad består den av?
 • Vad är viktigt att genomföra?
 • Är ”vi” överens om vad som skapar nytta?
 • Kan nyttan ökas?
 • Hur stor är kostnaden för nyttan?
 • Hur kan nyttan säkerställas?

En PENG-nyttovärdering ökar nyttan i verksamheten:

 • Bättre beslutsunderlag
 • Strukturerade mål som ger måluppfyllelse
 • Helhetssyn
 • Fokus på det viktigaste i verksamheten
 • Ledningsengagemang
 • Bättre kommunikation ”Verksamheten och IT”
 • Brister i processkunskap synliggörs
 • Bättre och effektivare genomförande
 • Bättre underlag för uppföljning

Rulla till toppen