PENG I PRAKTIKEN

Peng-process

Det finns många fördelar med att använda PENG. Analysen tar kort tid att genomföra, fyra halvdagar, och ger ett trovärdigt resultat som är enkelt att kommunicera. Under ledning av en certifierad PENG-konsult bearbetas all fakta runt satsningen enligt PENG-modellen. Resultatet blir en såväl en detaljerad nyttoanalys med tydliggjorda inbördes beroenden som ett underlag för berörda beslutsfattare.

En PENG analys består av tre faser.

FÖRBEREDELSE
Här bestäms mål, syfte och vad som är objektet och dess avgränsningar. Dessutom utses analysgruppens deltagare som består av de 5-8 personer som är bäst lämpade för att utföra PENG-analysen.

GENOMFÖRANDE
I denna fas identifieras och värderas alla nyttoeffekter, vilket klargör sambanden. Sedan delas nyttorna upp i olika kategorier; Direkt nytta, Indirekt nytta och Svårvärderad nytta. Kostnaden för investeringen sätts i relation till nyttorna så att man får fram den totala bruttonyttan.

KVALITETSSÄKRING
Genom en kritisk granskning av nyttorna gör analysgruppen en sista rimlighetsbedömning, identifierar hinder för att hämta hem nyttan och hur mycket som krävs för att eliminera/minska dessa hinder. Nettonyttan för satsningen blir tydlig och en hemtagningsplan för att underlätta hemtagningen av nyttorna tas fram.

Rulla till toppen