PENG optimerar nyttan

PENG är marknadens mest etablerade modell för att identifiera och värdera alla nyttor som en investering eller förändring kan ge.

PENG VISAR VÄGEN

Förutom att synliggöra nyttor och dess värde, visar PENG-analysen vägen för realiseringen av nyttorna. Dessutom säkerställer modellen att det finns en samsyn inom ledningen innan förändringarna genomförs. Det skapar trygghet och minskar risken för missförstånd. PENG kan också användas för kvalitetssäkring och uppföljning med analysen som underlag.
Rulla till toppen