certificate_icon

Certifiering

En PENG-analys bör alltid ledas av en certifierad PENG-ledare för att säkerställa genomförandet och resultatet. All certifiering av PENG-ledare sker av Knowit AB och sker i tre steg:

Grundutbildning (1 dag)
PENG steg ett är en grundkurs i PENG där teori kompletteras med en mini PENG-analys Steg ett är för de som vill lära sig mer om vad nyttovärdering är och hur det går till i allmänhet. Stort fokus ligger på de olika stegen i basmodellen. Knowit AB och Dataföreningen Kompetens tillhandahåller PENG-utbildningar.

Fortsättningsutbildning (2 dagar)
En djupare teoretisk och praktisk genomgång av de mest centrala delarna i PENG, såsom strukturering och värdering av nyttor och hindersanalyser. Fortsättningsutbildningen ger en mer detaljerad kunskap och är nödvändig för att kunna genomföra en certifiering

Certifiering
Kandidaten genomför en egen PENG-analys under överinseende av ackrediterad certifierare. Genomförs analysen på ett tillfredsställande sätt erhåller kandidaten en PENG-certifiering.

OBS! För dig som är intresserad av en PENG-certifiering, kontakta Teresa Thorsson på teresa.thorsson@knowit.se eller +46 703 790 195.

Utbildning

Är du som individ intresserad av en PENG-utbildning eller vill du utbilda flera av dina medarbetare eller kollegor? Läs mer på Dataföreningen Kompetens eller kontakta Teresa Thorsson på teresa.thorsson@knowit.se eller +46 703 790 195.